هوش سازماني

هوش سازماني,هوش سازماني و مولفه هاي آن,هوش سازماني كارل آلبرخت,
    تاريخچه هوش سازماني   هوش سازماني مفهومي جديد در عرصه متون سازمان و مديريت است. پيشينه موضوعي هوش سازماني به دهه 1990 بر مي­گردد و ريشه­هاي آن بايد در نظريه­هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني جستجوكرد، اما سخن از هوش سازماني از سال 1992 به طور آشكار و صريح در مقاله­اي كه ماتسودا[1] با عنوان «هوش سازماني، اهميت آن به عنوان يك فرآيند و فرآورده» در كنفرانس بين­المللي اقتصاد در توكيو منتشر كرد، مطرح شده است. در اين مقاله ضمن تشريح معنا و مفهوم…

به وبسايت گروه علمي پژوهشي آموزشكده خوش آمديد

گروه علمي پژوهشي آموزشكده