نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور,نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی,نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه های سراسری,
نحوه نوشتن صحيح دانشگاه و معرفي نويسندگان همواره يكي از مشكلات پژوهشگران بوده و گاها مانع از دريافت نمره و تشويقي بابت چاپ و اكسپت مقاله ميشود. در زير طرز صحيح  و مصوب افليشن مقاله در دانشگاههاي

به وبسايت گروه علمي پژوهشي آموزشكده خوش آمديد

گروه علمي پژوهشي آموزشكده