آزمون ناپارامتريك

آزمونهاي آماري,آزمون پارامتريك,آزمون ناپارامتريك,تحلیل آماری | پروپوزال |تدوین مقالات ISI با تضمین چاپ در ژورنالهای |چاپ مقالات ISI | مشاوره پایان نامه| مقالات ISI |لی,
کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟ یکی از مشکلات پژوهشگران در انجام پژوهشهای مختلف، انتخاب روش تحلبل آماری مناسب برای بررسی سوالات یا فرضیات تحقیق می باشد. جهت انتخاب آزمون آماری مناسب،  توجه به نوع داده ها و وبژگیهای نمونه آماری و نوع تحلیل لازم و ضروری است، همچنین آگاهی از تفاوت میان مقیاسهای اندازه گیری و انواع آزمونهای پارامتریک و ناپارامترک نیز ضروری است كه در زير توضيح مختصري ميدهيم. بررسي مقیاس های اندازه گیری قبل از هر گونه تجزیه و تحلیل آماری لازم است که مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد…

به وبسايت گروه علمي پژوهشي آموزشكده خوش آمديد

گروه علمي پژوهشي آموزشكده