از كيفيت خدمات سايت، چقدر رضايت داريد؟
(64.28%) 9
عالي
(14.28%) 2
خوب
(7.142%) 1
متوسط
(14.28%) 2
ضعيف

تعداد شرکت کنندگان : 14